Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Lâm Thao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 2820 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Lâm Thao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 3464 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Văn Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1491 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thái Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Bách
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 717 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 378 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Từ Liêm
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 6815 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyetanhthcstl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2923 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Anh Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1327 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Anh Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuanhnam77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Từ Liêm
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 2436 (xem chi tiết)